Nejnovější nabídky
Celkem 65536 nabídek

  SELECT inzerat.*,(case when ( TIME_TO_SEC(DATE_FORMAT(zverejneno_datum,'%H:%i:%s'))-TIME_TO_SEC(NOW()) )<0 then ( TIME_TO_SEC(DATE_FORMAT(zverejneno_datum,'%H:%i:%s'))-TIME_TO_SEC(NOW())) else ( -TIME_TO_SEC(DATE_FORMAT(zverejneno_datum,'%H:%i:%s'))-TIME_TO_SEC(NOW())) end) - (MOD(TIMESTAMPDIFF(DAY, zverejneno_datum, NOW()),5)*60*60*24)-((TIMESTAMPDIFF(DAY, zverejneno_datum, NOW())/5)*3600) as index_razeni FROM inzerat WHERE inzerat.PracakPortalId>0 AND inzerat.zaplaceno_do > NOW() AND inzerat._demo_spolecnost_nazev = 'Karlovarský kraj' order by inzerat.top_inzerat desc,index_razeni DESC LIMIT 15 offset 0 ;
 • Úředník odboru stavební úřad

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • úředník odboru investic (oddělení přípravy a realizace investic)

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • úředník odboru regionálního rozvoje

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • úředník odboru životního prostředí a zemědělství

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • vedoucí oddělení sekretariát Regionální stálé konference odboru regionálního rozvoje

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • úředník odboru bezpečnosti a krizového řízení

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • úředník odboru regionálního rozvoje III.

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více

 • úředník odboru finančního

   Karlovarský kraj Karlovy Vary Zjistit více