Nejnovější nabídky
Celkem 65536 nabídek

  SELECT inzerat.*,(case when ( TIME_TO_SEC(DATE_FORMAT(zverejneno_datum,'%H:%i:%s'))-TIME_TO_SEC(NOW()) )<0 then ( TIME_TO_SEC(DATE_FORMAT(zverejneno_datum,'%H:%i:%s'))-TIME_TO_SEC(NOW())) else ( -TIME_TO_SEC(DATE_FORMAT(zverejneno_datum,'%H:%i:%s'))-TIME_TO_SEC(NOW())) end) - (MOD(TIMESTAMPDIFF(DAY, zverejneno_datum, NOW()),5)*60*60*24)-((TIMESTAMPDIFF(DAY, zverejneno_datum, NOW())/5)*3600) as index_razeni FROM inzerat WHERE inzerat.PracakPortalId>0 AND inzerat.zaplaceno_do > NOW() AND inzerat._demo_spolecnost_nazev = 'Oblastní nemocnice Trutnov a.s.' order by inzerat.top_inzerat desc,index_razeni DESC LIMIT 15 offset 0 ;
 • Všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář na ARO

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka absolvent na ARO

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka pediatr, zástupce primáře

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka gynekolog a porodník - zástupce primáře

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka neurolog, zástupce primáře

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka absolvent na chirurgické oddělení

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka ortoped, s odbornou nebo specializovanou způsobilostí

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka radiolog, s odbornou nebo specializovanou způsobilostí

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka absolvent na oddělení nefrologie

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka absolvent na interní oddělení

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář na interní JIP

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář na neurologickou JIP

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka gynekolog a porodník, se specializovanou způsobilostí

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka absolvent na oddělení klinické biochemie

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více

 • Lékař - lékařka internista, s odbornou nebo specializovanou způsobilostí

   Oblastní nemocnice Trutn… Trutnov Zjistit více