Vrchní referent v oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okres Beroun a Příbram


  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/159181/virtual/www/nabidka-detail.php on line 207
  • 22000 - 32000
  • ÚP ČR - Mělník
-provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování pod správou středních škol, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách živností, jejichž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení, v provozovnách služby péče o dítě v dětské skupině, a také SZD nad plněním hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení;
-kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě;
-provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé;
-zajišťuje plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů;
-provádí šetření podnětů a dalších podání ve své působnosti;
-podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;
-prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona 258 ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a mladistvých;
-hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe;
-podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek;
-podílí se na místních programech ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých;
-připravuje podklady pro rozhodnutí a stanoviska v oblasti hygieny dětí a mladistvých včetně zotavovacích akcí a stravovacích služeb pro děti a mladistvé;
-plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru;
-spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.
Nabízíme: Stravenky, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, sick days
Kontakt: telefonicky nebo e-mailem

REAGOVAT NA INZERÁT
Kontaktovat společnost Zobrazit všechny nabídky této společnosti